Izolační fólie

Pod pojmem izolační fólie, klienti mnohdy hledají materiály, které jsou schopné zvýšit schopnost izolace několika faktorů mezi které nejčastěji patří:

  • Světlo
  • Solární teplo
  • Sálavé teplo
  • UV paprsky
  • Hluk
  • Vlhkost

 

Izolační fólie a světlo

Prakticky všechny solární fólie mají jako svůj hlavní účel snížení průchodu oslnivého slunečního světla, které nám leckdy může hodně znepříjemnit život. Práce na počítači nebo jen sledování televize je pod dopadem ostrého slunce takřka nemožné.

Pro firemní budovy, je estetická celistvost objektu spolu s vytvořením příjemnějšího pracovního prostředí nejčastěji dosaženo s použitím Infrasol zrcadlové fólie, zatímco rodinné domky a byty dosáhnou největších výhod v izolaci ostrého světla při použití i jiné, o něco světlejší izolační fólie na sklo oken.

Upozornění

Jsme vyhradním dovozcem fólií Infrasol s továrním skladem v ČR a samotné lepení fólií neprovádíme! Pokud máte zájem o to, abychom Vám doporučili jednoho z našich ověřených specialistů na lepení fólií ve Vaší oblasti, vyplňte prosím krátký kontaktní formulář a náš partner Vás bude kontaktovat.
Kontakt
Vaši poptávku zpracujeme zdarma.

Izolační fólie a solární teplo

Hlavním účelem všech solárních a termoizolačních fólií Infrasol je co nejvíce snížit průchod a nárůst tepla do místnosti, které je přenesené infra-červenými paprsky slunce, zvláště pak během parných letních dnů. I když je dnes klimatizace populární možností, ne každý z nás si je plně vědom toho, kolik skutečných negativních vlivů klimatizace má na lidské zdraví.

Více na https://infrasol.cz/folie-na-budovy/solarni-folie/

I když mezi nejvýkonnější izolační fólie v této kategorii patří hlavně reflexní fólie, které svou zrcadlivou strukturou odrazí dopadající infra-červené paprsky zpět ven, nabízíme i fólie nejnovějších keramických technologií, kde prakticky čirá fólie dokáže zadržet více než polovinu jinak pronikajícího infra-červeného tepla slunce do prostoru.  

Izolační fólie a sálavé teplo

Infrasol okenní fólie, tak jako nakonec všechen materiál na světě, mají svůj stupeň schopnosti v zadržení úniku sálavého tepla z teplejšího prostoru do chladnějšího. Sálavé teplo, je v branži okenních izolačních fólií teplo, které je generováno jinými zdroji než teplo, generováno sluncem. I když tato definice není úplně tak pravdivá, pro účel popisu okenních fólií se budeme držet této neúplné definice. Tento pohyb sálavého tepla je zavedeným fyzickým zákonem, který nám, lidem dokáže přinést dostatek problémů a nesnází. 

Zatímco protisluneční fólie jsou hodnoceny z pozice jejich schopnosti snížit průchod tepla generovaného sluncem v létě, termální fólie na okna hodnotíme z pozice snížení sálavého tepla generovaného různými typy ohřívačů, tepelných kamen a všech jiných instrumentů, které lidé používají pro zateplení prostorů během zimy.

Během krutých zimních dnů, je vytápění a udržení tepla v prostoru kolikrát složité. Je jasné, že teplo během zimy může unikat skrze zdi, podlahu, strop, střechu apod., ale únik sálavého tepla skrze sklo v oknech, tvoří velmi často podstatnou část celkového úniku sálavého tepla v zimě. Jednodušeji řečeno, izolační fólie jsou fólie na okna, která nabízejí jedinou skutečnou možnost zabránit úniku tepla z místnosti ven během zimních měsíců skrze sklo oken.

Výše možného snížení úniku sálavého tepla je odvozena podle použitého typu fólie, ale naše nejvýkonnější termoizolační fólie jsou schopny snížit únik tepla během zimy až o 42 %. 

Autofólie Infrasol jsou ve své podstatě určeny k jiným účelům než k výraznějšímu snížení úniku tepla v zimě ven z vozu. Nicméně, tak jako každý materiál, i fólie na auto nabízejí svojí 37-60 mikronů silnou polyesterovou strukturou určité snížení ztráty tepla v zimě.

Upozornění

Jsme vyhradním dovozcem fólií Infrasol s továrním skladem v ČR a samotné lepení fólií neprovádíme! Pokud máte zájem o to, abychom Vám doporučili jednoho z našich ověřených specialistů na lepení fólií ve Vaší oblasti, vyplňte prosím krátký kontaktní formulář a náš partner Vás bude kontaktovat.
Kontakt
Vaši poptávku zpracujeme zdarma.

Izolační fólie a UV paprsky

Všechny okenní izolační fólie, které nabízíme v České republice, s výjimkou pouze fólie na karoserie, obsahují ve své struktuře speciální chemické inhibitory, které zadržují průchod 98,5 – 99,4 % zdraví nebezpečného UV-A záření. UV-A je známé jako hlavní spouštěč bujení rakoviny kůže a také zapříčiňuje vznik mnoha dalších zdravotních problémů u lidí.

UV-A je také zodpovědné za předčasné vyblednutí látek a jiných materiálů za výkladní skříní a mnohé světově známé galerie používají Infrasol UV-50 filtr na okna pro maximální ochranu svých vystavovaných exponátů.

Více na https://infrasol.cz/folie-na-budovy/bezpecnostni-folie/proc-infrasol/

Izolační fólie a hluk

Naše izolační fólie Infrasol mají mnoho výhod a použití, ale ne vždy, se dá většina fólií klasifikovat jako protihluková fólie na okna, která by skutečně dosáhla výraznějšího efektu ve snížení hluku. Výše schopnosti snížit průchod zvuku, nebo hluku, se vždy řídí tloušťkou polyesteru a počtu vrstev z kterých je fólie vyrobena. Čím silnější polyesterová struktura fólie, a čím více laminovaných vrstev dohromady, tím je vyšší snížení přenosu hluku, skrze sklo oken.

Jako nejvýkonnější fólie Infrasol pro snížení hluku, je proto bezesporu naše transparentní fólie na sklo SMC-12, která je 320 mikronů silná a její konečná struktura se skládá z minimálně dvou vrstev laminace. Tato fólie se řadí mezi nejsilnější bezpečnostní fólie a proto je svou nejsilnější strukturou schopna snížit nejvyšší procento hluku přenášejícího se skrze čiré sklo.

Izolační fólie a vlhkost

Existuje řada různých fólií, které jsou přímo určeny pro snížení průniku vlhkosti do prostoru mezi zdí, sádrokartónem, k izolaci stropů a podlah, ale naše fólie k tomuto účelu nejsou určeny. Je sice možné do určité míry snížit tvoření kondenzace na spodní části oken, která vzniká zvláště během zimních měsíců, ale účinek tohoto snížení závisí hodně od kvality okenních rámů.

izolační fólie 13
izolační fólie 3
izolační fólie 2
izolační fólie
izolační fólie 4
izolační fólie 5
izolační fólie 7
izolační fólie 8
izolační fólie 10
izolační fólie 16
izolační fólie 11
izolační fólie 15