Samolepící fólie na sklo

Často se klienti dotazují, máme-li k dispozici samolepící fólie na sklo. Ano, samozřejmě že máme! Prakticky všechny naše fólie na okna aut nebo budov jsou v zásadě samolepící a jejich instalace je většinou čistá, bez nutnosti použití jakýchkoliv chemikálií a jiných přípravků, které by mohli znečistit nebo zničit prostor, kde se fólie instalují.

Upozornění

Jsme vyhradním dovozcem fólií Infrasol s továrním skladem v ČR a samotné lepení fólií neprovádíme! Pokud máte zájem o to, abychom Vám doporučili jednoho z našich ověřených specialistů na lepení fólií ve Vaší oblasti, vyplňte prosím krátký kontaktní formulář a náš partner Vás bude kontaktovat.
Kontakt
Vaši poptávku zpracujeme zdarma.

Samolepicí fólie na sklo - autofólie 

Pro správnou instalaci autofolie je třeba nejenom čas, ale i zkušenost lepiče. I když je dnes hodně jedinců a společnostní, kteří tvrdí že umí instalovat autofólie, ne vždy tomu tak je. Naše firma Infrasol vyžaduje od svých partnerů, kteří naše autofólie instalují, maximální zkušenost v oboru.

Všichni naši oficiální partneři musí projít řádným školením, na základě, kterého obdrží náš Certifikát o způsobilosti instalace. Instalovat samolepicí fólie na auto je skutečně složitý proces, protože co auto, to jiný tvar oken a jiné obložení oken uvnitř vozu. Pokud lepič, který Vám bude lepit autofólie na Váš vůz nemá platný Infrasol Certifikát o provedeném vyškolení, je asi bezpečnější najít jiného lepiče.

Samolepící fólie na sklo - solární fólie

Při instalaci samolepicí fólie na sklo budov a domů, je třeba vyklidit co nejvíce překážek, které by mohli bránit volnému přístupu k oknům, na které se bude fólie instalovat. Pokud Vám jeden z našich Certifikovaných partnerů doporučí použití okenní fólie která se instaluje z vnitřní strany skla počítejte s tím, že je nutné k instalaci použít vodu se šamponem a zásoba hadrů které je možné rozprostřít k ochraně podlah se bude hodit.

Samozřejmě že většina našich profesionálních partnerů vždy disponuje s dostatkem těchto ochranných hadrů, ale čím více tím lépe. I když se k největšímu zadržení průniku a nárůstu solárního tepla nejčastěji používají protisluneční fólie které se často instalují z vnitřní strany skla, je podobná ochrana podlahy nutná! 

Pokud Vám Infrasol partner doporučí instalaci samolepicí solární fólie z vnější strany okna, které se dá otevřít do místnosti, je instalace podobná jako instalace z vnitřní strany okna. Pro skla oken větších budov, kde okno není možné otevřít, je na rozhodnutí lepiče bude-li nutné použít k instalaci lešení apod.

Instalace některých typů fólií, jako jsou například zrcadlové fólie se těší větší oblibě v instalaci z vnější strany skla, jelikož tím zvýší odraz tepla slunce a to v průměru až o 8-12 % na rozdíl od instalace téže samolepicí fólie na sklo, ale z vnitřní strany okna.

Upozornění

Jsme vyhradním dovozcem fólií Infrasol s továrním skladem v ČR a samotné lepení fólií neprovádíme! Pokud máte zájem o to, abychom Vám doporučili jednoho z našich ověřených specialistů na lepení fólií ve Vaší oblasti, vyplňte prosím krátký kontaktní formulář a náš partner Vás bude kontaktovat.
Kontakt
Vaši poptávku zpracujeme zdarma.

Samolepicí fólie na sklo - termální fólie

Termoizolační fólie je prakticky stejná samolepicí fólie na sklo jako solární fólie, ale je to typ fólie, který disponuje vyšší schopností ve snížení úniku sálavého tepla skrze sklo oken během zimních měsíců. Z tohoto důvodu, je instalace těchto fólií prakticky stejná jako v případě instalace solární fólie, snad jen s tím rozdílem, že největší výkon v zadržení úniku sálavého tepla v zimě vždy dosáhnete instalací z vnitřní strany skla, nikoliv ze strany vnější. Pokud použijete jakékoliv solární nebo termální fólie na budovy pro instalaci z vnější strany okna, zadržíte více tepla v létě, pokud ji použijete pro instalaci z vnitřní strany okna, dosáhnete většího zadržení tepla v místnosti v zimě, kdy fólie dosáhne nejvýraznější schopnosti jako izolační fólie na skla budov a domků.

Samolepicí fólie na sklo - bezpečnostní fólie

Infrasol bezpečnostní fólie se může na první pohled zdát jako jednoduchá, ale opak je pravdou. Protože se většinou jedná o samolepicí fólie na sklo, které jsou svou strukturou mnohem silnější než například fólie na autoskla, je důležité, aby instalaci provedl skutečně zkušený lepič, Certifikovaný naší firmou Infrasol. K tomu, aby konečná instalace bezpečnostní fólie byla co nejčistší, bez jakýchkoliv viditelných problémů, je důležité aby lepič, který Vám fólii instaluje, dodržoval přísně stanovená pravidla jak čistoty, tak i samotné procedury instalace.

Samolepicí fólie na sklo - privátních fólií

Tak jako tomu je při instalaci ostatních fólií, instalace samolepicí privátní fólie může vypadat jednoduše, ale my vždy doporučujeme, aby práci i s tímto typem fólie prováděl zkušený lepič, Certifikovaný firmou Infrasol.

samolepící fólie na sklo
samolepící fólie na sklo 1
samolepící fólie na okna 6
samolepící fólie na sklo 4
samolepící fólie na okna 5
samolepící fólie na okna 2
samolepící fólie na sklo 5
samolepící fólie na okna 4
samolepící fólie na sklo 3